Home Konwerter walut

Konwerter Walut / Currency Converter

Konwerter pobiera najbardziej aktualne kursy walut z Yahoo Finance / Actual conversion rates comes from Yahoo Finance
Nie musisz wpisywać symbolu waluty. Wystarczy wpisać kwotę. Możesz wpisać kwotę co do grosza (centa..) czyli po kropce np.: 7.4
Just type the quota. You can use cents after dot i.e.: 7.4
Kwota do przeliczenia / Value to be converted:
Z / From:
Do / To: